Welkom by Loskop Besproeiingsraad

Loskop Besproeiingsraad het ontstaan na  die gedeeltelike privatisering deur die Departement van Waterwese en Bosbou. Die oorname deur Loskop Besproeiingsraad het  op 1 April 1992 geskied met 4 raadslede wat aangewys is deur die Minister van Waterwese en 4 verkose lede vanuit die skema.  'n Dagbestuur met 'n voorsitter is verkies.  Huidiglik word alle Raadslede deur die besproeiers verkies.

Die opdrag aan die Raad was om die water te versprei en  die besproeiingskanale, uitgesonderd die dam, te onderhou uit die belastinggeld wat deur die Raad geïn word.

Die skema bestaan uit 16 117 geskeduleerde hektaar besproeiingsgrond wat verdeel is in 702 persele waarvan die oorgrootte meerderheid 'n gemiddelde grootte van 25,7ha het. By toekenning van 'n volle waterkwota word daar 7 700m3 water per hektaar toegeken. 'n Verdere 59 verbruikers word ook deur die Raad bedien wat alle industriële verbruikers asook privaat instansies insluit.

Die hoofbron van watervoorsiening is Loskopdam met 'n opvanggebied vanuit die Hoëveld.

Die skema bestaan uit 'n netwerk van gesementeerde kanale en 7 balanseerdamme.  Die totale lengte van 'n ± 495km kanaalstelsel  bestaan onderskeidelik uit 2 hoofkanale van  96km lank (linkerbank) en 60km lank  (regterbank). Die res bestaan uit takkanale. Tydens piekperiodes kan daar tot 33 000m3 water per uur deur die linkerbank-hoofkanaal gelewer word.

'n Netwerk van gesementeerde dreins asook gronddreins is oor die skema versprei om verspoelings teen te werk.

Meteorologiese Inligting (laaste 7 dae)

 
Loskop

85.8%

19/11/2018
Flag-Boshielo 78.1%

19/11/2018

Bronkhorstspruit 95.5% 19/11/2018
Middelburg 90.0% 19/11/2018
Witbank 90.9% 19/11/2018
Nooitgedacht 91.4% 19/11/2018
Vygeboom 93.7% 19/11/2018

Loskopdam is 'n gesamentlike gewig & boog tipe dam geleë op die Olifantsrivier, naby Groblersdal, Mpumalanga, Suid-Afrika. Dit is in 1939 gestig en is in 1979 opgeknap Die dam is geleë in die Loskop Dam Nature Reserve en dit dien hoofsaaklik vir besproeiingsdoeleindes.